Korzystanie z terminala (ssh) przynosi duże korzyści w postaci automatyzacji pracy a co z tym idzie dużej oszczędności czasu, szczególnie jeżeli korzystamy dodatkowo z poleceń npm. Automatyzacja połaczenia z wybranym serwerem dodadatkowo pomoże w przyspieszeniu naszego workflow.

Więcej info na temat jak używac SSH tutaj

Automatyczny login do SSH

Linux

Metoda 1
SHH Pass--Instalacja na Centos7--
$ sudo yum install sshpass 
--Instalacja na Feodra--
$ sudo dnf install sshpass

--Automatyczny login z hasłem-- 
$ sshpass -p 'Hasło' ssh user@spaceout.pl

--Automatyczny login z hasłem z pliku txt--
$ sshpass -f nazwapliku ssh user@spaceout.pl

----> Plik txt
$ echo 'Hasło' > mójplik
$ chmod 0400 mójplik

$ sshpass -f mójplik ssh user@spaceout.pl


Metoda 2
Wytworzenie klucza ssh

Na loklanej maszynie

 

$ ssh-keygen 

--Kroki do zakceptowania (3x enter)---

Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/spaceghost/.ssh/id_rsa): 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/spaceghost/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/spaceghost/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
4f:2f:ba:4c:34:21:b0:5f:2a:38:71:62:fd:9a:4d:8a massiv@localhost.massiv
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|  .      |
|  . o      |
| + + . o    |
| . = o + .    |
| o . = S .   |
|  o B . + .   |
| E + . . o .  |
|    o . .   |
|    +.    |
+-----------------+

--Kopiowanie pliku na serwer--

$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub user@spaceout.pl

 /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys

Password for user@spaceout.pl: (wpisz hasło)

--Połacz z serwerem bez hasła--
$ ssh user@spaceout.pl


Windows

Tutaj konfiguracja jest o wiele prostsza, możemy albo wpisac komendę w terminalu windows (cmd), przejść do folderu programu putty


c:\Program Files\putty.exe user@spaceout.pl -pw hasło

Ale najlepszym pomysłem jest stworzenie skrótu do putty a następnie dodanie do komendy do pola "Plik docelowy / Target"

"C:\Program Files\PuTTY\putty.exe" user@spaceout.pl -pw haslo
putty