Dostęp zdalny SSH do serwera daje dużo możliwości, lecz czasami można się w nim pogubic .

Najszybciej można się poaczyc z serwem przez linuxa. Ewentualanie terminal na Mac'u lub Putty na Windowsie.

Możemy się także użyc aplikacji na Androida np. JuiceSSH


linux
Warto zapamiętac że zawsze pozycją startową ssh jest katalog glówny "root".Typowe ścieżka do strony:
/home/spaceout/domains/spaceout.pl/public_html/
/var/www/vhosts/spaceout.pl/

cd Zmiana katalogu
cd /home/spaceout.pl/

cd .. Wyjście z katalogu do góry


pwd pokaż folder w którym jestem


ls -alh[1] pokaż co tu jest

Typowy wynik


drwxr-x--- 10 domainuser psaserv 4.0K Oct 20 19:51 .
drwxr-xr-x 14 root    root  4.0K Aug 17 22:16 ..
-rw-r--r-- 1 domainuser psacln  58 May 31 22:49 .htaccess
-rw-r--r-- 1 domainuser psacln 2.1K Apr 20 2010 about.php
-rw-r--r-- 1 domainuser psacln  907 Feb 25 2010 archive.php
drwxr-xr-x 2 domainuser psacln 4.0K Jul 2 16:43 image
-rw-r--r-- 1 domainuser psacln 1.9K Mar 5 2010 index.php
   
  
-rw-r-r-- > Uprawnienina pliku (user | group | everyone) 
drwxr > directory read, write, execute
rwx > read, write, execute
rw > read, write
r > read 
x > execute 


1 = liczba linków do pliku 
domainuser = wlaściciel pliku. 
pscln = grupa pliku 4.0K : Wielkośc pliku
OCT 20 = data 
index.php = nazwa pliku 

chmod zmiana ustawień dostępu do pliku (permissions)

chmod 755 index.php

7 read, write, execute
6 read, write
5 read, execute
4 read
3 write, execute
2 write
1 execute
0 denied

chown - zmień wlaściciela

chown domainuser index.php

chown -R domainuser nazwa_folderu // dla calego folderu ze wszystkimi pilikami i folderami

chgrp - zmień grupę

chgrp psacln index.php


cp - copy

cp space.jpg images/space.jpg[2]
cp space.jpg space2.jpg [3]

mv - przenieś
rm - skasuj


zip -r - spakuj

zip -r nazwa.zip katalog

unzip - wypakuj

unzip nazwa.zip


Export/import bazy MySQL

USERNAME - Nazwa użytkwonika bazy danych.

DATABASE - Nazwa bazy danych.

Export

mysqldump -uUSERNAME -p DATABASE > backup.sql

gdy zostaniesz zapytany o haslo, wpisz haslo glowne bazy danych mysql

Import

mysql --host mysql.bla.pl --user USERNAME -p DATABASE < backup.sql

haslo do bazy mysql


 1. -alh pokazuje wszytskie atrybuty plików. ↩︎

 2. inny folder ta sama nazwa. ↩︎

 3. ten sam folder inna nazwa. ↩︎