Jeżeli używacie centos 8 i macie problem z podłączeniem swoich słuchwek bluetooth, poniższa konfiguracja powinna działać na każdym systemie linuks, który posiada gnome-bluetooth

sudo nano /etc/bluetooth/audio.conf

oraz dodać poniższy config

[General]
Disable=Socket
Disable=Headset
Enable=Media,Source,Sink,Gateway
AutoConnect=true
load-module module-switch-on-connect

Następnie zedytować  /etc/bluetooth/main.conf na lini

# Restricts all controllers to the specified transport. Default value
# is "dual", i.e. both BR/EDR and LE enabled (when supported by the HW).
# Possible values: "dual", "bredr", "le"
ControllerMode = bredr

Aby właczyć auto łączenie systemu zedytuj linie

# AutoEnable defines option to enable all controllers when they are found. 
# This includes adapters present on start as well as adapters that are plugged 
# in later on. Defaults to 'false'. 
AutoEnable=true

Teraz reboot systemu i połaczyć się po raz pierwszy ze słuchawkami